Verschillende EHBO opleidingen en modules

Waarom een EHBO opleiding en waar kunt u terecht

Waarom een EHBO opleiding volgen

Wist u dat er in Nederland slechts één op de 30 mensen voldoende kennis heeft van eerste hulpverlening? In vergelijking met de landen is dit aantal zeer klein. Het is juist zo dat in de meeste situaties de eerste minuten van levensbelang zijn. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk een hartaanval. Het verschil wordt gemaakt met een goede eerste hulpverlening. Het volgen van een EHBO opleiding kan echt verschil maken in een noodsituatie.

Basis EHBO Opleiding

Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bijvoorbeeld bij:

  • een bloeding
  • een wond
  • verstuiking of botbreuk
  • stoornis in het bewustzijn
  • verstoring van de ademhaling
  • reanimatie (met en zonder AED)
  • eerste hulp aan kinderen

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Tijdens dit examen worden uw vaardigheden getoetst en bij voldoende kennis en kunde krijgt u uw EHBO diploma uitgereikt.

Iedere houder van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer hij/zij Eerste Hulp verleent. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat EHBO’ers zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen.

Bent u aanvullend verzekerd?

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan is het heel goed mogelijk dat uw zorgverzekeraar uw EHBO opleiding vergoed.

EHBO Opleiding

De volgende afdelingen van ons district beginnen met een EHBO opleiding:

informeer bij uw plaatselijke EHBO vereniging voor de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding.

Aanvullende modules

Naast een Basis EHBO cursus zijn er nog aanvullende modules om de kennis van eerste hulpverlening voor specifiekere situaties uit te breiden.

Eerste Hulp
Aan Kinderen

Werkt u veel met kinderen of heeft u kleine kinderen. Leer dan meer over het hulp verlenen bij kinderen in een opleiding Eerste Hulp aan Kinderen.

Eerste Hulp
Bij Evenementen

Deze module is bedoeld voor eerstehulpverleners die naast hun basis EHBO diploma zich verder willen kwalificeren in de evenementen hulpverlening. Evenementenhulpverlening, zeker bij grotere evenementen vergt meer kennis van de hulpverlener. Dit is vastgelegd in de veldnorm evenementenzorg.

Eerste Hulp
Bij Drank en Drugs

Deze module is bedoeld voor eerstehulpverleners die te maken krijgen met situaties waarbij drank en of drugs in het spel zijn.

Geldigheid en bijscholing

Eerste hulp vaardigheden vragen oefening. Vergelijk het met autorijden, uw rijlessen hebben u op weg geholpen, maar de vaardigheden heeft u naderhand ontwikkeld. EHBO is vergelijkbaar, door te doen en te oefenen bent u in staat om sneller en vaardiger te reageren indien nodig.

Met deze reden heeft een EHBO diploma een maximale geldigheid van twee jaar. Door het volgen van vervolglessen kunt u de geldigheid van uw diploma verlengen. Hierbij oefent u uw vaardigheden voor een situatie wanneer dit echt van u gevraagd wordt. Wilt u meer weten over vervolglessen, neem dan contact op met uw lokale EHBO afdeling.

EHBO voor jeugd/jongeren

De minimale leeftijd voor het deelnemen aan een basis EHBO opleiding is 16 jaar. Om ook te zorgen dat jeugd en jongeren weten hoe ze moeten reageren op bijvoorbeeld een flauwte, verstuiking of botbreuk zijn er diverse mogelijkheden bijvoorbeeld op scholen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw lokale EHBO afdeling.