Promotie & Ondersteuning

voor afdelingen van het district Drenthe

Promotionele hulp voor afdelingen

Indien een EHBO afdeling binnen het district Drenthe hulp nodig heeft bij de promotie van haar vereniging, dan kan het een beroep doen op de ondersteuning van het district Drenthe.

Het District Drenthe heeft diverse gereedschappen om haar afdelingen te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan folders, relatiegeschenken een informatiestand, maar ook digitale promotie via bijvoorbeeld de website.

Bevorderen van samenwerking en verbinding in de regio

Het kan voorkomen dat uw afdeling hulp nodig heeft van omliggende afdelingen om aan de aanvraag van een hulpverlening gehoor kan geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het evenement waarvoor u een aanvraag heeft ontvangen een groot aantal vrijwilligers nodig heeft of een evenement de grenzen van uw afdeling overschrijd. In zulke gevallen kan het EHBO District Drenthe afdelingen met elkaar verbinden en samenwerkingen tot stand brengen.

Zilveren districtsonderscheiding

Heeft u een lid binnen uw afdeling die u graag een extra blijk van waardering wil geven? Dan kunt u als afdelingsbestuur een onderscheiding aanvragen bij het EHBO District Drenthe.

Aan het uitreiken van een onderscheiding zijn enkele regels verbonden. Zo dient een aanvraag 2 maanden voor daadwerkelijk gewenste uitreikdatum worden aangevraagd. Moet de ontvanger van de onderscheiding lid zijn van een afdeling binnen het district Drenthe en moet het duidelijk zijn welke activiteiten of verdiensten ten gunste van de vereniging er hebben plaats gevonden op het desbetreffende lid te onderscheiden.
De daadwerkelijke beslissing van toekenning van een onderscheiding ligt in handen van het districtsbestuur van het EHBO District Drenthe.