Laatste Districtsjaarvergadering Drenthe

Op woensdag 26 april 2023 is de laatste vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werden zowel de notulen als het financiële verslag goedgekeurd.

Op de agenda stond ook de opheffing van het district. Dit is het gevolg van de goedgekeurde, gewijzigde, landelijke statuten. Er wordt naar gestreefd om op 1 augustus 2023 alles rond de opheffing afgerond te hebben.

In de aansluitende regio vergadering is het bestuur gedecoreerd met een Zilveren Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding. De “oud” VR leden, Huib Kasius en Fenny Dekker kregen als dank het “Duikelaartje” opgespeld.

Foto: Het laatste bestuur van het District.
Van links naar rechts: Bein Stiksma, Mini Koek, Jantje Wijnands en Huib Kasius.