Op 26 april 2023 wordt in ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse de districtsjaarvergadering gehouden. Belanghebbenden zijn inmiddels via de bekende kanalen hiervoor uitgenodigd.

Aansluitend aan deze vergadering vindt de Regio vergadering plaats. Een agenda met bijbehorende stukken worden rond 1 april door het Landelijk Bestuur verstuurd.