De afdeling Assen van de Kon. Ned. Ver. EHBO is opgericht op 25 november 1927. Precies 95 jaar geleden. Het bestuur van het District Drenthe feliciteert de afdeling met dit heugelijke feit.
Mini Koek, voorzitter van het District, was aanwezig bij een klein informeel feestje van de afdeling Assen en maakte van de gelegenheid gebruik om enkele leden van de afdeling Assen in het zonnetje te zetten.