Nieuws

Bein werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Van de regen is één druppel op een bestuurslid van ons District gevallen.

Een ieder probeert de te decoreren kennis/familie onder een voorwendsel naar de locatie waar de decoraties worden uitgereikt/opgespeld te krijgen.

Bein werd naar het gemeentehuis van Assen gelokt onder het voorwendsel dat hij een overleg zou hebben over enkele grote evenement.

Bein keek wel op toen hij aankwam dat het niet een overleg was maar iets anders wat natuurlijk ook heel belangrijk is.

Bein werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Gefeliciteerd Bein.

ALV 2021 District Drenthe

Op 13 oktober 2021 om 19:30 hopen wij de jaarlijkse algemene leden vergadering van de KNV District Drenthe te houden. Dit zal plaatsvinden in

Ontmoetingscentrum De Wenning:

Veldbrake 5, 7933 PW  Pesse

landelijke vaardigheidsproeven 2018

op 24 november 2018 werd door de afdeling Hooghalen en Hollandscheveld deelgenomen aan de vaardigheidsproeven in de Baalder te Amersfoort. Deze vaardigheidsproeven stonden in het licht van het 125 jarig bestaan van de Kon. Ned. Ver. EHBO.. in het kader hiervan moesten o.a. het visgraat verband en de muts van hypocrates (luizenkapje) worden aangelegd. de afd. Hooghalen  haalde een verdienstelijke 9e plaats (429 punt) (er deden 12 ploegen mee) en dat het dicht bij elkaar lag blijkt uit het feit dat de afd. Hollandscheveld met een heel mooie 3e plaats 487 punten behaalde. degene die de bijzondere verbanden het beste uitvoerde was de afd. Groot-Ammers.

in het kader van 125 jaar KNV EHBO, werden er ook drie demonstraties gegeven uit verschillende perioden in het bestaan van de KNV. de behandeling van een jongetje dat begin 1900 werd aangereden door een auto, aan de ww2 werd natuurlijk ook aandacht besteed door het verbinden van schotwonden. en de jaren 60 kwamen aanbod met herinneringen aan een concert van de stones en een demonstratie van de liftmethode om iemand op een brancard te leggen.

tijdens deze dag was er ook nog een kleine tentoonstelling van oud EHBO materiaal van de heer Stevens. een ieder die hieraan deelgenomen of een bijdrage geleverd bedankt voor de inzet.