Categorie: <span>Nieuws</span>

Afdeling Assen viert 95ste verjaardag.

00Nieuws


De afdeling Assen van de Kon. Ned. Ver. EHBO is opgericht op 25 november 1927. Precies 95 jaar geleden. Het bestuur van het District Drenthe feliciteert de afdeling met dit heugelijke feit.
Mini Koek, voorzitter van het District, was aanwezig bij een klein informeel feestje van de afdeling Assen en maakte van de gelegenheid gebruik om enkele leden van de afdeling Assen in het zonnetje te zetten.

Buitengewone Districtsledenvergadering

00Nieuws

Op woensdag 26 oktober 2022 wordt in het Ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse een buitengewone Districtsledenvergadering gehouden. Aanvang is om 19:30u.

De afdelingen van het District Drenthe van de Kon. Ned. Ver. EHBO zijn inmiddels hierover geïnformeerd. De vergaderdocumenten zijn in Genkgo te raadplegen.

Bein werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

00Nieuws

Van de regen is één druppel op een bestuurslid van ons District gevallen.

Een ieder probeert het te decoreren familielid of kennis onder een vals voorwendsel naar de locatie te krijgen waar de decoraties worden uitgereikt/opgespeld.
Bein werd naar het gemeentehuis van Assen gelokt in de veronderstelling dat hij een overleg zou hebben over enkele grote evenementen.
Bein keek wel vreemd op toen hij aankwam. Het ging niet om een overleg maar totaal iets anders wat natuurlijk ook heel belangrijk is.

Bein werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Gefeliciteerd Bein.