Auteur: <span>Rolf Pepping</span>

Laatste Districtsjaarvergadering Drenthe

00Nieuws

Op woensdag 26 april 2023 is de laatste vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werden zowel de notulen als het financiële verslag goedgekeurd.

Op de agenda stond ook de opheffing van het district. Dit is het gevolg van de goedgekeurde, gewijzigde, landelijke statuten. Er wordt naar gestreefd om op 1 augustus 2023 alles rond de opheffing afgerond te hebben.

In de aansluitende regio vergadering is het bestuur gedecoreerd met een Zilveren Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding. De “oud” VR leden, Huib Kasius en Fenny Dekker kregen als dank het “Duikelaartje” opgespeld.

Foto: Het laatste bestuur van het District.
Van links naar rechts: Bein Stiksma, Mini Koek, Jantje Wijnands en Huib Kasius.

Districtsjaarvergadering 2023

00Nieuws

Op 26 april 2023 wordt in ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse de districtsjaarvergadering gehouden. Belanghebbenden zijn inmiddels via de bekende kanalen hiervoor uitgenodigd.

Aansluitend aan deze vergadering vindt de Regio vergadering plaats. Een agenda met bijbehorende stukken worden rond 1 april door het Landelijk Bestuur verstuurd.

Afdeling Assen viert 95ste verjaardag.

00Nieuws


De afdeling Assen van de Kon. Ned. Ver. EHBO is opgericht op 25 november 1927. Precies 95 jaar geleden. Het bestuur van het District Drenthe feliciteert de afdeling met dit heugelijke feit.
Mini Koek, voorzitter van het District, was aanwezig bij een klein informeel feestje van de afdeling Assen en maakte van de gelegenheid gebruik om enkele leden van de afdeling Assen in het zonnetje te zetten.

Buitengewone Districtsledenvergadering

00Nieuws

Op woensdag 26 oktober 2022 wordt in het Ontmoetingscentrum De Wenning in Pesse een buitengewone Districtsledenvergadering gehouden. Aanvang is om 19:30u.

De afdelingen van het District Drenthe van de Kon. Ned. Ver. EHBO zijn inmiddels hierover geïnformeerd. De vergaderdocumenten zijn in Genkgo te raadplegen.